Vernisáž výstavy
Po / 3. 6. 2024 / 18:00

Atelier Kaštan: Jana Brabcová In memoriam

výtvarné umění

Vstupné: Vstup volný

Vernisáž výstavy
Po / 3. 6. 2024 / 18:00

Atelier Kaštan: Jana Brabcová In memoriam

výtvarné umění

Atelier Kaštan

„Cílem umění je dělat člověka šťastným.“

Atelier Kaštan byl založen 2. července 2002. Během svého dlouholetého působení vzdělal a vychoval řadu umělců, byl svobodným a pokojným přístavem umění pro všechny věkové kategorie.

Účelem spolku je podpora kulturní a zájmové činnosti, především výtvarného a jiného uměleckého vzdělávání veřejnosti, práce s dětmi (předškolními i školními), studenty, mládeží, dospělými, seniory a s rodinami s dětmi, dále propagace a podpora kulturního života obyvatel.

Základem atelieru je společenství lektorů, činných umělců, pedagogů a přátel, kteří se pravidelně schází, rokují a plánují, pomáhají si. Zhruba desítka lektorů vyučuje děti i dospělé v mnoha výtvarných disciplínách, vedle pravidelných kurzů organizuje workshopy a letní výtvarné školy.

WebFacebook

Jana Brabcová In Memoriam

Výstava na památku Jany Brabcové bude zahájena v pondělí 3. června vernisáží od 18:00 a potrvá do konce měsíce. Zveme Vás k retrospekci i meditaci nad 20 lety tvůrčího a pedagogického života keramičky a malířky, lektorky Atelieru Kaštan.