Dětské představení
So / 9. 12. 2023 / 15:00

Divadlo Fígl – Slyšte, slyšte pastuškové

pohádka pro nejmenší

Vstupné: adventní vstup zdarma

Dětské představení
So / 9. 12. 2023 / 15:00

Divadlo Fígl – Slyšte, slyšte pastuškové

pohádka pro nejmenší

Divadlo Fígl

Slyšte, slyšte pastuškové aneb vánočka nazdařbůh

Pásmo koled s vyprávěním o narození Ježíška, vánočních zvycích a tradicích. Postavíme spolu s dětmi živý betlém.