Dětské představení
So / 23. 3. 2024 / 15:00

Divadlo Kasperle – Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce

pohádka pro nejmenší

Vstupné: 80 Kč

Dětské představení
So / 23. 3. 2024 / 15:00

Divadlo Kasperle – Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili Velikonoce

pohádka pro nejmenší

Divadlo Kasperle

Ústřední osobou Divadla Kasperle je MgA. Ivana Hessová. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Prachaticích a DAMU- obor loutkoherectví a rozhlasové umění. Spolupracovala se Studiem Citadela, Bohnickou divadelní společností, v letech 1993-1996 odjela pracovat a studovat do Švýcarska, kde byla členkou ženevského souboru Theatre Montreurs D’Images. Po návratu spolupracovala s Jaroslavem Duškem, Strašnickým divadlem, Divadlem Archa a zakládá tanečně-divadelní skupinu Damaru.
Působí v několika divadélcích pro děti, se kterými hraje v mateřských a základních školách i kulturních centrech po celé České republice či na festivalech typu Letní Letná.

Web

Hody hody doprovody, dejte vejce malovaný! A jsou tady Velikonoce! Zima je pryč a Kašpárek a Kalupinka se pustí do příprav na velikonoční svátky. Nastává čas vítání jara. Kalupinka vygruntuje, připraví malovaná vajíčka a barevné pentličky pro koledníčky a Kašpárek plete pomlázku. Je už ale kapánek nabručený z toho dlouhého pùstu.
A tak Kalupinku zlobí a všelijak pošťuchuje.
Na škaredou středu se ale nesmí nikdo na nikoho mračit a tak si naši hrdinové vypráví velikonoční příběhy. A na zelený čtvrtek je navštíví velikonoční zajíček s košíkem plným barevných vajíček. Písničky, koledy, pomlázky a mazance.
Cililink, mùžeme začít!