Dětské představení
So / 1. 6. 2024 / 15:00

Divadlo Kejklíř: Hrnečku vař

pohádka pro nejmenší

Vstupné: 80 Kč

Dětské představení
So / 1. 6. 2024 / 15:00

Divadlo Kejklíř: Hrnečku vař

pohádka pro nejmenší

Divadelní společnost Kejklíř

Nezávislá Divadelní společnost KEJKLÍŘ byla založena v roce 1990. Zaměřuje se na metaforické divadlo převážně s loutkami různého druhu (na nichž však nelpí za každou cenu), pro děti i dospělé, zejména pak pro obé. Kejklíř vidí inspiraci v lidovém divadle minulých věků, baví ho látky archetypálně nadčasové. Od začátku se také zaměřuje na možnost nehrát jen v divadelních sálech, nýbrž jít také s divadlem za divákem ven, do exteriéru.

Výsledkem práce Divadelní společnosti KEJKLÍŘ je jeho dosavadních patnáct inscenací (z nichž sedm má na repertoáru a další jsou rozpracovány) s více než 3000 představeními.

Nejlepším svědectvím o práci souboru je nejen stálá odezva mezi dětmi a dospělými diváky, ale i účast na řadě výběrových přehlídek, jako je přehlídka nejlepších loutkářských inscenací českých zemí Přelet nad loutkářským hnízdem, celostátní přehlídka loutkářských inscenací pro mládež a dospělé Faustování aj., pravidelné účinkování v seminářích Divadlo škole či zařazení sedmi jeho inscenací do seznamu inscenací doporučených Společenstvím pro pěstování divadla pro děti a mládež DDD.

WebYouTube