Poslechový pořad
St / 1. 11. 2023 / 18:00

Miloš Čuřík – O Dušičkách

historie, hudba

Vstupné: 150

Poslechový pořad
St / 1. 11. 2023 / 18:00

Miloš Čuřík – O Dušičkách

historie, hudba

Miloš Čuřík

O Dušičkách
literárně – hudební pořad k Svátku zesnulých

V sále Kaštanu od 18.00.
Součástí je komentovaná prohlídka břevnovského hřbitova
(sraz u vchodu, v ulici U Vojtěšky v 16.00)

hosté: Hynek Chmelař, Petr Randula
celkové vstupné 150,-Kč, komentovaná prohlídka hřbitova 100,-Kč

Miloš Čuřík (1947) byl dlouholetým dramaturgem kulturních zařízení, založil Klub Labyrint, Jazzové a rockové centrum na Rokosce a Filmový klub na Invalidovně. Na svých poslechových diskotékách, kromě reprodukované hudby zahraniční i domácí, seznamoval posluchače s nekomerčními filmy, zval si soubory pantomimy nebo amatérské hudební kapely. V letech 1976–1979 se podílel na organizaci Pražských jazzových dnů pořádaných Jazzovou sekcí svazu hudebníků. Později v roce 1985 uspořádal v KD Opatov koncert legendární zpěvačky Nico anebo festival minimalismu v témže roce…