St / 19. 4. 2023 / 16:00

Sváťovo dividlo – Neposlušná kůzlátka

pohádky pro nejmenší

Vstupné: 80

St / 19. 4. 2023 / 16:00

Sváťovo dividlo – Neposlušná kůzlátka

pohádky pro nejmenší

Neposlušná kůzlátka

Pravidelná pohádka oblíbeného loutkového divadla z Litoměřic.