O nás

KAŠTAN je přirozeným kulturním a komunitním centrem pro celé široké okolí

Kaštan – scéna Unijazzu je jedním z mála široce zaměřených klubových zařízení v Praze 6. Základem je sál s kapacitou kolem sto návštěvníků, kde probíhají pravidelné pořady. Koncerty, divadelní představení pro děti i dospělé, přednášky, filmové projekce a další. Každoročně jsou součástí programu větší akce, jako například různé festivaly a přehlídky. V předsálí, přísálí u baru a ve vstupní hale instalujeme pravidelné výstavy (nahoře obrazy, kresby či grafiky, v přízemí pak fotografie). Budeme se i nadále snažit podporovat místní dění, tak aby se Kaštan stal přirozeným kulturním a komunitní centrem pro celé široké okolí.

Kavárna Únik

Kavárna Únik, umístěná v suterénu budovy, je kavárna, kde si dáte nejen dobrou kávu, výborné pivo a víno, originální nebo domácí alko či nealko nápoje. Můžete sem přijít i za občasným programem – koncertem, promítáním či čtením. Naleznete zde také klid pro pracovní schůzky. Prostor se dá využít nejen pro školení, semináře či tiskové konference, ale i často bývá využíván pro uspořádání oslav či různé abiturientské či jiné srazy po letech. Kavárna mívá otevřeno i mimo dobu fungování kulturního centra.

Popmuseum

Popmuseum, umístěné v přízemí budovy, je zkrácený název pro společnost Muzeum a archiv populární hudby a pro její hlavní projekt, stálou expozici s informačním centrem v Praze. Je dobrovolným, nezávislým sdružením občanů, sdružujícími členy na základě společného zájmu o českou a slovenskou populární hudbu, o věcné, zvukové, písemné, obrazové a audiovizuální archiválie a další dokumenty, vypovídající o její historii. V Popmuseu si můžete prohlédnout stálou expozici hudebních nástrojů, především elektrických kytar československé výroby a dalších vybraných nástrojů, které byly v bývalém Československu používány. Další části výstavních ploch jsou věnovány krátkodobým tématickým výstavám, které často přerůstají do dalších prostor Kaštanu. Nabízí různé interaktivní hříčky s hudebními softwary, můžete si prověřit své skladatelské nadání, práci zvukaře, mixujícího stopy nahrávek, můžete si vyzkoušet hru na opravdové elektrické hudební nástroje i zpěv na mikrofon do předtočeného základu.

Ateliér Kaštan

Nabízí v druhém patře výtvarné kurzy pro děti, studenty, dospělé, seniory, matky s dětmi. Techniky kresby a malby, portrét a figura, modelování, keramika. Připravu ke studiu na výtvarné školy. Vyučuje se i ve večerních hodinách. Víkendové dílny užitého umění. Vzniklé práce jsou pravidelně vystavovány. Vedle kurzů výtvarných jsou k dispozici i lekce hry na hudební nástroje.

Z historie budovy U Kaštanu

Dům U kaštanu, je budova, o jejíž historii nové generace příliš nevědí. Komunistickou propagandou i využitím v druhé polovině minulého století získala stigma, kterého se ještě stále těžce zbavuje, i když je v tom samozřejmě nevinně. Dům U kaštanu byl původně zájezdní hostinec, který vznikl pravděpodobně současně s barokní obnovou Břevnovského kláštera a stál při staré cestě, která vedla od Strahovské brány na západ Čech. Tato oblíbená zastávka byla na začátku 19. století přestavěna z barokního stylu do klasicistní podoby. Po zbourání městských hradeb se zdejší zahradní restaurace stala velmi oblíbeným místem pro rodinné výlety, kde se také často konaly shromáždění a schůze různých organizací a spolků, jako byl například Sokol či hasiči.

Nejdůležitější schůzí pro náš politický vývoj v novodobých dějinách bylo setkání 7. dubna roku 1878. Tehdy zde lidé angažovaní v dělnickém hnutí založili Českoslovanskou sociálně demokratickou stranu. Tato konspirační akce skončila zatčeními a soudem, protože monarchie rozhodně nebyla příznivcem sociální demokracie. Budovu a její majitele však dopady tohoto setkání zásadně nepoznamenaly a hostinec U kaštanu plnil dál svou normální funkci až do 50. let 20. století, kdy došlo k úpravě objektu podle projektu inženýra Feigla. 7. dubna roku 1953 zde bylo otevřeno Muzeum počátků československého dělnického hnutí. Následně byla budova v roce 1955 pozměněna, protože její část musela být ubourána při výstavbě Bělohorské ulice. Muzeum zde nevydrželo příliš dlouho, již v roce 1962 bylo zrušeno a dům U kaštanu se dostal pod správu kulturního domu v Praze 6. Jako náhrada zde fungovala alespoň expozice na téma revolučních tradic a Prahy 6. V témže roce byla stavba vyhlášena národní kulturní památkou.

V 90. letech se pak po velkých rekonstrukcích z domu stalo kulturní centrum Prahy 6. V roce 2003 se majitel objektu MČ Praha 6 rozhodl vyhlásit výběrové řízení na provozovatele tohoto kulturního centra, a od té doby je historie Kaštanu spjatá se sdružením Unijazz.

zdroj: www.neznamapraha.cz