Aktuality

Vernisáž dubnové výstavy Moniky Kočendové již 31. března

Dovolujeme si vás pozvat na vernisáž výstavy Moniky Kočendové s názvem Moře, trávy, která proběhne 31. 3. od 18.00 hodin.

„Moře trávy“ je fenomén kdy se moře valí a tráva se vlní tak, že s přimhouřenýma očima splývají v jedno. Výstava představí nejnovější obrazy vytvořené suchým pastelem a inspirované přírodou. „Abych zachytila její opakující se stvoření, používám klasické techniky a materiály. Snažím se tvořit tak, aby to co dělám žilo svým vlastním životem“ říká autorka. Opakovaným vrstvením dosahuje dojmu, že její pastely působí spíše jako malba a vyznačují se jemným chvěním. Součástí výstavy budou také obrazy frekventantů Břevnovské výtvarné dílny.
Když se moře valí a když se tráva vlní…
Výstavu „Moře trávy“ Moniky Kočendové a jejich přátel uvede prof. Evžen Kočenda. Součástí vernisáže bude koncert známé dívčí skupiny „Otázka času“.